Doel van de Vereniging

Het doel van de Vereniging is in de eerste plaats het exploiteren van een volkstuincomplex in Beilen en het behartigen van alle hierop betrekking hebbende belangen van de vereniging en haar leden. Tevens het bevorderen van het amateur tuinieren als middel tot actieve recreatie. Voorts behoort het bieden van recreatief medegebruik van de tuincomplexen aan derden tot de mogelijkheden, waarvan de doelstellingen raakvlakken met de vereniging hebben.

Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene ledenvergadering (jaarvergadering) gehouden.